Blog

kamera w kanalizacji

Zastosowanie kamer TV w inspekcji sieci kanalizacyjnych

Nagranie z inspekcji sieci kanalizacyjnej to jeden z elementów dokumentacji przeglądu tego typu instalacji. Dlaczego wykonuje się tego rodzaju monitoring? Dlatego, żeby poświadczyć aktualny stan kanalizacji nie tylko poprzez sporządzenie jej charakterystyki (z wszystkimi prawidłowościami i nieprawidłowościami) w formie pisemnej, ale także, by mieć dowód przygotowanego opisu w formie naocznej, który pomoże uzgodnić dokumentację pisemną z obrazem telewizyjnym. W razie potrzeby pomaga to wyjaśnić nieścisłości oraz dokonać kontroli. Dlatego też ważne jest, aby monitoring telewizyjny sieci kanalizacyjnych był dobrej jakości, pozwalającej na bezproblemowe odczytanie zapisu nagrania.

Czytaj więcej...

czyszczenie kanalizacji

Mechaniczne przepychanie kanalizacji. Na czym to polega?

Niedrożność kanalizacji powstaje wskutek ograniczenia przepustowości rur. Do tego rodzaju awarii dochodzi stosunkowo często. Ścieki trafiające do kanalizacji domowych, zbiorczych czy przemysłowych zawierają wiele zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, środki czystości, piasek, a nawet zanieczyszczenia stałe. Z czasem tworzy się osad na rurach, który przyczynia się do stopniowego zmniejszania średnicy rur, prowadząc do niedrożności.

Czytaj więcej...

wywoz smieci

Zasady wywozu nieczystości płynnych. Co mówią przepisy?

Jeśli posesja, na której mieszkamy nie ma przyłącza do sieci kanalizacyjnej, to wytworzone na jej terenie nieczystości mają obowiązek być odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do bezodpływowego szczelnego zbiornika (szamba). Musi być ono jednak co jakiś czas opróżniane zgodnie z przepisami prawa. Nie dopuszcza się możliwości wywozu nieczystości płynnych na terenie środowiska, ponieważ grozi to zanieczyszczeniem oraz istnieje ryzyko przedostania się chorób zakaźnych do wody miejskiej. Sprawdziliśmy zatem, co mówią na ten temat przepisy!

Czytaj więcej...

czyszczenie kanalizacji

Metoda hydrodynamiczna w czyszczeniu i udrażnianiu kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji to bardzo ważny i istotny proces. Jego częste i systematyczne wykonanie pozwala wydłużyć żywotność naszej kanalizacji, a także znacznie polepszyć jej wydajność. W każdej kanalizacji tworzy się osad, który powstaje z odkładających się zanieczyszczeń, których pompa nie jest w stanie wyssać.

Czytaj więcej...

wywóz szamba

Jakie rodzaje usług asenizacyjnych wyróżniamy?

W oczyszczaniu ścieków, czyli asenizacji wykorzystuje się kilka metod. Najczęściej pozbywa się ścieków z domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, czy dużych zakładów, np. mięsnych. W przypadku, kiedy nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji miejskiej, jedynym sposobem na przechowywanie nieczystości jest szambo, lub oczyszczalnia ścieków. W takiej sytuacji musimy pamiętać o regularnej asenizacji, co pozwoli nam uniknąć problemów i nieprzyjemności.

Czytaj więcej...

Usługi asenizacyjne w Łodzi