Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków

W każdym budynku ścieki muszą mieć możliwość ujścia do zbiornika, w którym się gromadzą. Odprowadzenie ścieków jest możliwe zarówno poprzez przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, budowę szamba, jak i zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, która jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w miejscach pozbawionych dostępu do zbiorczej sieci.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem urządzeń neutralizujących ścieki bytowe. Zachodzą w niej procesy, które powodują oczyszczenie ścieków do postaci wody. Woda ta jest odprowadzana do gruntu lub do wód powierzchniowych, mimo to w urządzeniu pozostają frakcje ścieków, które nie uległy całkowitemu rozkładowi. Z tego powodu każdego, kto korzysta z takiego rozwiązania, powinna zainteresować nasza oferta czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obsługa przydomowych oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są urządzeniami bezobsługowymi i przynajmniej raz na dwa lata należy wezwać do nich serwis. Podstawowe działanie serwisu to oczyszczenie osadnika gnilnego oraz osadnika wtórnego z nagromadzonych części stałych. Wybrany z osadników osad wywożony jest do utylizacji.

Jednak pełna serwisowa obsługa przydomowych oczyszczalni ściegów polega również na m.in. czyszczeniu i okresowej wymianie filtrów, przepłukaniu pompy we wchodzącej w skład systemu przepompowni, przeglądzie studni rozdzielczej i sprawdzeniu drożności drenów.

Mając duże doświadczenie w obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i dysponując nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem umożliwiającym pełen serwis ich systemu, możemy zadbać o te urządzenia w profesjonalny sposób. Właściwa eksploatacja oczyszczalni zapewnia jej bezawaryjne i niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat.

Oferta

Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji

Zajmujemy się czyszczeniem kanalizacji. Udrażniamy rurociągi, wpusty uliczne oraz oczyszczamy studzienki. Nowoczesne zaplecze techniczne umożliwia nam wykonanie usług terminowo i na najwyższym poziomie.

Zobacz więcej...

 

 

Wywóz nieczystości płynnych, bytowych i przemysłowych

Wywóz nieczystości płynnych

Oferujemy usługi wywozu nieczystości płynnych, bytowych i przemysłowych dla firm oraz Klientów indywidualnych, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Nasze usługi świadczymy na terenie Łodzi i okolic.

Zobacz więcej...

 

 

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Świadczymy usługi czyszczenia separatorów tłuszczu dla obiektów gastronomicznych. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt renomowanych producentów, co zapewnia sprawne przeprowadzenie prac. Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny.

Zobacz więcej...

 

 

 

Czyszczenie przepompowni ścieków

Czyszczenie przepompowni ścieków

Regularne czyszczenie i poprawne eksploatowanie przepompowni ścieków gwarantuje jej poprawne i wieloletnie działanie. Zajmujemy się czyszczeniem przepompowni każdego typu. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie usługi oraz satysfakcję z realizacji zadania.

Zobacz więcej...

 

 

 

Obsługa oczyszczalni ścieków

Obsługa oczyszczalni ścieków

Nasza firma specjalizuje się w czyszczeniu oraz serwisowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, co zapewnia bezawaryjne i niezawodne funkcjonowanie urządzeń. Mamy niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze oczyszczalni różnego typu.

Zobacz więcej... 

 

 Inspekcja kanalizacji i czyszczenie

Obsługa oczyszczalni ścieków

Wykonujemy profesjonalnie inspekcje i czyszczenie kanalizacji. Dzięki specjalistycznym urządzeniom możemy dokładnie przeprowadzić inspekcję oraz przejść do czyszczenia kanalizacji. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Zobacz więcej... 

 

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

urządzenie do czyszczenia kanałów

Zapoznaj się z najnowszymi technologiami bezwykopowymi. Bez odkrywki można naprawić uszkodzone elementy instalacji.

Zobacz więcej...

 

 

Usługi asenizacyjne w Łodzi