Wywóz nieczystości płynnych w Łodzi

W ramach świadczonych usług asenizacyjnych zapewniamy wywóz nieczystości płynnych na zlecenia otrzymane z terenu Łodzi i okolic. Usługi okresowego opróżniania zbiorników kierowane są do klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub z innych powodów korzystają z kanalizacji bezodpływowej. Zapewniamy wywóz nieczystości płynnych, bytowych i przemysłowych.

 

Wywóz szamba w Łodzi

Jesteśmy jedną z największych firm w Łodzi, która specjalizuje się w odbiorze płynnych nieczystości bytowych. Usługę wywozu szamba realizujemy na zlecenie prywatnych klientów, jednostek organizacji publicznej, urzędów, firm i spółdzielni mieszkaniowych, które korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Naszą praktyką jest szybka reakcja na zgłoszenia potrzeby wywozu szamba. Ponieważ stoi za nami duże doświadczenie, doskonale organizujemy pracę w tym zakresie. Nawet najlepsza logistyka nie byłaby jednak w stanie zapewnić szybkiej i skutecznej realizacji zadania, gdyby nie sprzęt, którym dysponujemy. Do wypompowania i wywozu szamba wykorzystujemy specjalistyczne pojazdy wyposażone w odpowiednie mechanizmy. Dzięki nim gwarantujemy bezpieczną i nieinwazyjną pracę w dowolnym miejscu. Naszym klientom oferujemy również usługę czyszczenia kanalizacji, dzięki której w skuteczny sposób można zapobiec potencjalnym awariom instalacji.

 

Wywóz ścieków przemysłowych

Poza wywozem szamba oferujemy również okresowy i awaryjny odbiór ścieków przemysłowych. Jest to usługa kierowana do zakładów przemysłowych, które poszukują odbiorcy biologicznie rozkładanych ścieków z procesów produkcyjnych. Obecnie na stałe współpracujemy w tym zakresie z zakładami o różnych potrzebach związanych z wywozem ścieków. Dla każdego z nich ustalamy optymalny harmonogram odbioru nieczystości.

Z kolei dla zakładów dysponujących własną oczyszczalnią ścieków, współpraca z nami jest zabezpieczeniem na wypadek awarii. Zapewniając naszą gotowość do reakcji na nagłe wezwanie, można uchronić zakład przed przestojem produkcji.

 

Sprzęt do odbioru nieczystości płynnych

Oprócz dużej wiedzy zatrudnianych fachowców, w odbiorze nieczystości płynnych pomaga nam także dobrej klasy sprzęt. Są to specjalistyczne pojazdy asenizacyjne wyposażone w zbiorniki na ścieki płynne o różnej pojemności. Dzięki temu mamy możliwość wywozu nieczystości płynnych zarówno z prywatnych szamb, jak i zbiorników ściekowych w dużych firmach czy instytucjach.

W pełni sprawne, nowoczesne maszyny pomagają nam również w zastosowaniu się do przepisów regulujących sposób transportu płynnych zanieczyszczeń. Przez nas są one bezpiecznie dowożone na miejsce utylizacji.

 

Jak często należy wywozić szambo?

Często można spotkać się z opiniami, z których wynika, że szambo należy opróżniać dopiero po jego zapełnieniu. Oczywiście w takich przypadkach jest to konieczne, ale zdarza się, że czynność ta powinna być wykonywana częściej. Z czego to wynika? Po pierwsze, zalegające w zbiorniku przez długi czas nieczystości powodują wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu. Znacznie poważniejszym powodem są jednak procesy, które zachodzą w jego wnętrzu. Przetrzymywanie nieczystości bytowych może spowodować wytwarzanie się niebezpiecznego metanu. W związku z tym, nawet jeśli szambo nie jest pełne, zalecane jest jego regularne opróżnianie co kilka tygodni.

 

Usługi asenizacyjne w Łodzi