Inspekcja kanalizacji w Łodzi

Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków w ŁodziZajmujemy się czyszczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków w Łodzi. W każdym budynku ścieki muszą mieć możliwość ujścia do zbiornika, w którym się gromadzą. Odprowadzenie ścieków jest możliwe zarówno poprzez przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, budowę szamba, jak i zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, która jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w miejscach pozbawionych dostępu do zbiorczej sieci. Aby konstrukcja ta zapewniała bezpieczeństwo użytkowania, należy regularnie korzystać z usług czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków. Oferujemy kompleksową obsługę oczyszczalni. Realizujemy zlecenia obejmujące opróżnianie osadnika gnilnego oraz zgromadzonych części stałych, czyszczenie filtrów, płukanie pompy i regulację natlenienia.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem urządzeń neutralizujących ścieki bytowe. Zachodzą w niej procesy rozkładu tlenowego oraz beztlenowego, które powodują oczyszczenie ścieków do postaci wody. Woda ta jest odprowadzana do gruntu lub do wód powierzchniowych i nie stanowi zagrożenia dla ujęć wody i środowiska. W urządzeniu pozostają frakcje ścieków, które nie uległy całkowitemu rozkładowi. Z tego powodu każdego, kto korzysta z takiego rozwiązania, powinna zainteresować nasza oferta czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Obsługa przydomowych oczyszczalni

Zachęcamy do skorzystania z usług świadczonych przez naszą firmą. Obsługa przydomowych oczyszczalni należy do jednej z naszych specjalizacji. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są urządzeniami bezobsługowymi i przynajmniej raz na dwa lata należy wezwać do nich serwis. Podstawowe działanie serwisu to oczyszczenie osadnika gnilnego oraz osadnika wtórnego z nagromadzonych części stałych. Wybrany z osadników osad wywożony jest do utylizacji. Pełna serwisowa obsługa przydomowych oczyszczalni ściegów polega również na m.in. czyszczeniu i okresowej wymianie filtrów, przepłukaniu pompy we wchodzącej w skład systemu przepompowni, przeglądzie studni rozdzielczej i sprawdzeniu drożności drenów.

 

Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

Mając duże doświadczenie w opróżnianiu przydomowych oczyszczalni ścieków i dysponując nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem umożliwiającym pełen serwis ich systemu, możemy zadbać o te urządzenia w profesjonalny sposób. Właściwa eksploatacja oczyszczalni zapewnia jej bezawaryjne i niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat. Proponujemy też pomoc w razie rozszczelnienia rur, nadmiernej kolmatacji gruntu, obumarcia osady czynnego i zużycia różnych. elementów. Zajmujemy się też opłukiwaniem filtra, studzienki rozdzielczej i kanału drenażowego.