Czyszczenie separatorów tłuszczu w Łodzi

Czyszczenie separatorów tłuszczu w ŁodziOferujemy czyszczenie separatorów tłuszczu w Łodzi. Nasze usługi kierujemy do zakładów produkcyjnych i firm z różnych gałęzi przemysłu. Do współpracy zapraszamy też hotele, restauracje i placówki medyczne. Regularne czyszczenie separatorów tłuszczu zapobiega zarastaniu przewodów oraz rozwojowi korozji rur. Minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii i przepełnienia separatora. Ponadto zapewnia bezpieczeństwo higieniczne, efektywność działania urządzeń i ochronę środowiska. Zgodnie z przepisami firmy i instytucje są zobowiązane do regularnego czyszczenia separatorów tłuszczowych.

 

Separatory tłuszczu

Chcąc zabezpieczyć kanalizację przed przedostaniem się do niej zanieczyszczeń, konieczny jest montaż urządzeń nazywanych separatorami tłuszczu (osadnikami). Stosowane są one m.in. w obiektach gastronomicznych, hotelach, szpitalach, a także w firmach zajmujących się przetwórstwem mięsnym. Separatory zatrzymują stały osad, ale też oddzielają wodę od różnych płynnych zawiesin. Dzięki różnicy gęstości wody i tłuszczu, zatrzymują się na nich substancje ropopochodne oraz tłuszcze. Z ostatnimi wiąże się nasza usługa czyszczenia separatorów tłuszczu. Tłuszcze ze względu na swoje właściwości zatrzymują się na różnych elementach separatorów, dlatego ich regularne czyszczenie jest niezbędne do sprawnego działania. Tego typu usługi można zlecić wyłącznie firmie mającej odpowiednie uprawnienia. Warto również prowadzić dziennik kontroli oraz czyszczenia separatorów.

 

Funkcje separatorów tłuszczu

Na separatorach zatrzymują się wszelkie cząsteczki tłuszczu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, odprowadzane do kanalizacji w lokalach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, ubojniach, zakładach mięsnych czy hotelach. W ten sposób separatory odpowiadają za wstępne oczyszczenie ścieków z tłuszczów. Gdyby tłuszcze ze wszystkich tych miejsc odprowadzano bezpośrednio do ścieków, szybko odczułyby to oczyszczalnie poprzez spadek efektywności działania. Silnie zatłuszczone ścieki zapychałyby także rury kanalizacyjne, powodując ich niedrożność.

 

Po co zlecać czyszczenie separatorów?

Aby separatory mogły spełniać swoje zadanie, wymagany jest regularny serwis, który wykonać może wyłącznie specjalistyczna firma. Ze zleceniem usługi nie powinno się czekać do krytycznego momentu, w którym zapchany separator całkowicie utraci swoją drożność. Systematyczne przeglądy, a zwłaszcza czyszczenie separatorów zapobiega takim sytuacjom, jak również przedłuża żywotność tych urządzeń. Regularne czyszczenie separatorów tłuszczu przynosi liczne korzyści na środowiska i firmy. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz występowaniu wylewów kanalizacyjnych, które mogą skutkować skażeniem wód gruntowych. Ponadto przedsiębiorca przeprowadzający regularną konserwację separatorów nie jest narażony na otrzymanie kar finansowych i obniża koszty awarii. Wydłuża też żywotność separatorów.

 

Czyszczenie separatorów w naszych usługach

Nasza firma zajmuje się czyszczeniem separatorów tłuszczowych w ramach regularnie zlecanych przeglądów oraz w sytuacji zgłoszonej awarii urządzenia. Doświadczona kadra naszych pracowników wykorzystuje specjalistyczny sprzęt najwyższej jakości, co pozwala szybko przywrócić separatorom pełną sprawność. Ceny za usługę ustalane są indywidualnie, a ich wysokość zależy od czynników takich jak wielkość i złożoność zadania. Mamy wieloletnie doświadczenie w czyszczeniu separatorów w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu i zakładach pracy, a także w jednostkach oświaty.