Czyszczenie separatorów tłuszczu w Łodzi

Chcąc zabezpieczyć kanalizację przed przedostaniem się do niej różnych zanieczyszczeń, konieczny jest montaż urządzeń nazywanych separatorami (osadnikami). Separatory zatrzymują stały osad, ale też oddzielają wodę od różnych płynnych zawiesin. Zatrzymują się na nich substancje ropopochodne oraz tłuszcze. Z ostatnimi wiąże się nasza usługa czyszczenia separatorów tłuszczu.

Funkcje separatorów tłuszczu

Na separatorach zatrzymują się wszelkie cząsteczki tłuszczu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, odprowadzane do kanalizacji w lokalach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, ubojniach, zakładach mięsnych czy hotelach. W ten sposób separatory odpowiadają za wstępne oczyszczenie ścieków z tłuszczów. Gdyby tłuszcze ze wszystkich tych miejsc odprowadzano bezpośrednio do ścieków, szybko odczułyby to oczyszczalnie poprzez spadek efektywności działania. Silnie zatłuszczone ścieki zapychałyby także rury kanalizacyjne, powodując ich niedrożność.

Po co zlecać czyszczenie separatorów?

Aby separatory mogły spełniać swoje zadanie, wymagany jest ich regularny serwis, który wykonać może wyłącznie specjalistyczna firma. Ze zleceniem usługi nie powinno się czekać do krytycznego momentu, w którym zapchany separator całkowicie utraci swoją drożność. Systematyczne przeglądy, a zwłaszcza czyszczenie separatorów zapobiega takim sytuacjom, jak również przedłuża żywotność tych urządzeń.

Czyszczenie separatorów w naszych usługach

Nasza firma zajmuje się czyszczeniem separatorów tłuszczowych w ramach regularnie zlecanych przeglądów oraz w sytuacji zgłoszonej awarii urządzenia. Doświadczona kadra naszych pracowników wykorzystuje specjalistyczny sprzęt najwyższej jakości, co pozwala szybko przywrócić separatorom pełną sprawność. Ceny za usługę ustalane są indywidualnie, a ich wysokość zależy od czynników takich jak wielkość i złożoność zadania.

Usługi asenizacyjne w Łodzi