Czym są oczyszczalnie drenażowe?

Jeśli tylko występują odpowiednie warunki gruntowe, to znaczy grunt jest przepuszczalny, a poziom wody gruntowej jest raczej niski, oczyszczalnia drenażowa jest znakomitym rozwiązaniem na przydomową oczyszczalnię ścieków na terenach nieskanalizowanych. Działanie tego systemu opiera się na odprowadzaniu wstępnie oczyszczonych ścieków do gleby, gdzie poddawane są dalszemu czyszczeniu o charakterze biologicznym.

 

Na jakiej zasadzie pracują oczyszczalnie drenażowe?

Metoda wykorzystywana w oczyszczalniach drenażowych bardzo przypomina naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Wszystko odbywa się w dwóch etapach:

  • podczyszczenie beztlenowe – ma miejsce w osadniku gnilnym. Cięższe od wody zanieczyszczenia opadają na dno i są rozkładane przez bakterie beztlenowe w procesie fermentacji. Dzięki temu ścieki zostają częściowo upłynnione.
  • drenaż rozsączający – to system rur drenarskich, których zadaniem jest wprowadzanie wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu, gdzie – przefiltrowane przez warstwy żwiru i piachu – ulegają sorpcji biologicznej, czyli tlenowemu rozkładowi dokonywanemu przez bakterie glebowe.

 

W jaki sposób konserwować oczyszczalnię drenażową?

Efektem ubocznym fermentacji w osadniku gnilnym jest tworzenie się osadu, który należy regularnie usuwać. Przy średniej liczbie domowników czyszczenie osadników powinno odbywać się raz w roku. Pominięcie czyszczenia może spowodować poważną awarię układu. Warto także pamiętać o okresowym dodawaniu biopreparatów, które wspomagają oczyszczanie systemu i niwelują przykry zapach. Poprawny montaż oczyszczalni drenażowej, a także coroczna utylizacja osadu zazwyczaj wystarczają do prawidłowego i bezawaryjnego działania systemu. Jeśli jednak proces bioredukcji nie jest wystarczający, nagromadzony osad powoduje zapchanie drenażu.