Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to bardzo popularne rozwiązanie w zakresie odprowadzania i utylizacji nieczystości, które produkowane są w gospodarstwie domowym. Ich efektywność może być bardzo wysoka pod warunkiem, że zostały zaprojektowane i wykonane we właściwy sposób, a ich eksploatacja jest prawidłowa. Korzystanie z oczyszczalni nie jest skomplikowane, warto jednak zwrócić uwagę na najbardziej typowe błędy, które przyczyniają się do problemów z przydomowym systemem oczyszczania ścieków.

 

Nieodpowiedni skład ścieków

Funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni może zostać poważnie zaburzone, jeśli do kanalizacji trafią materiały, które nie podlegają naturalnemu rozkładowi. Zaliczamy do nich produkty higieniczne, opakowania, fragmenty tkanin, a także obierki. Oczyszczalnia nie jest w stanie poradzić sobie również z farbą oraz tłuszczem i olejem, które zatykają drenaże i ograniczają dostęp tlenu. Z kolei silnie toksyczne substancje przyczyniają się do obumierania bakterii odpowiedzialnych za rozkład nieczystości.

 

Niedostateczna konserwacja systemu

Skuteczne i efektywne działanie oczyszczalni zależy między innymi od regularnego usuwania osadu. Częstotliwość tego zabiegu zależy od intensywności eksploatacji systemu oraz składu nieczystości. Jeśli szukasz fachowców, zajmujących się czyszczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków w Łodzi, zapraszamy do kontaktu! Przepełnienie zbiornika może skutkować poważną awarią oczyszczalni.

 

Nieprawidłowa ilość nieczystości

Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość ścieków w stosunku do zaprojektowanej przepustowości oczyszczalni, ma niekorzystny wpływ na jej działanie. Z jednej strony bowiem szybkie tempo przepływu uniemożliwia pełny rozkład nieczystości, z drugiej zaś bakterie mogą ginąć z powodu braku materiału organicznego.