Jakie rodzaje usług asenizacyjnych wyróżniamy?

W oczyszczaniu ścieków, czyli asenizacji wykorzystuje się kilka metod. Najczęściej pozbywa się ścieków z domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, czy dużych zakładów, np. mięsnych. W przypadku, kiedy nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji miejskiej, jedynym sposobem na przechowywanie nieczystości jest szambo, lub oczyszczalnia ścieków. W takiej sytuacji musimy pamiętać o regularnej asenizacji, co pozwoli nam uniknąć problemów i nieprzyjemności.

 

Czym jest asenizacja?

Asenizacją nazywa się wywóz nieczystości z takich miejsc jak szamba, czy oczyszczalnie ścieków. Takie usługi obejmują zarówno pobranie fekaliów ze zbiorników, ich wywóz, jak i dalszą utylizację. Oprócz tego z pomocą firmy asenizacyjnej możemy się także pozbyć odpadów płynnych jak np. osady z oczyszczalni ścieków. Wybierając firmę asenizacyjną, należy pamiętać, aby miała odpowiednie pozwolenie na wywóz nieczystości. Utylizacja ścieków jest bowiem traktowana jako odpady, przez co podlega rygorystycznym przepisom, które każda firma zajmująca się wywozem nieczystości musi spełnić.

 

Jak wykonuje się asenizację?

Każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się wywozem nieczystości, powinno spełniać szereg norm i przepisów. Powinno dysponować specjalistycznym sprzętem, a także odpowiednio przeszkolonymi pracownikami. Wynika to przede wszystkim z tego, że nieczystości poza oczywistym nieprzyjemnym zapachem generują także toksyny, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia każdego człowieka. Dlatego do asenizacji wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, z którego przeważnie składa się ciągnik, specjalistyczny zbiornik oraz pompa, wraz z rurą. Taki sprzęt pozwala na oczyszczenie naszej kanalizacji w sposób bezpieczny, a także skuteczny.