Jakie narzędzia wykorzystuje się do usuwania zatorów w rurach kanalizacyjnych?

Sprawny przepływ nieczystości płynnych jest ważny, a wszelkie jego zakłócenia muszą być szybko usuwane, ponieważ ewentualne zatory oznaczają długotrwałe i kosztowne prace przy pozbywaniu się ścieków wydostających się w innym miejscu systemu. Ze względu na charakter tworzących tego rodzaju blokady substancji, konieczne okazuje się użycie specjalistycznego sprzętu pozwalającego na szybkie i skuteczne przepychanie kanalizacji. W Łodzi odpowiednim oprzyrządowaniem dysponuje firma Zakładu Usług Asenizacyjnych, zajmująca się udrażnianiem rur, wywozem nieczystości, a także czyszczeniem separatorów, przepompowni i szamb. Przekonajmy się, jakimi metodami można eliminować zatory.

 

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji

Niezawodnym sposobem na pozbywanie się zatorów jest czyszczenie rur i kanałów przy użyciu metod mechanicznych. W grę może wchodzić używanie specjalistycznego sprzętu w postaci tzw. sprężyn hydraulicznych wyposażonych w ostre zakończenia. Sprawdzają się one znakomicie w przypadku niewielkich średnic i stosunkowo małej odległości od punktu dostępu. Ich działanie jest możliwe dzięki napędowi zapewnianemu przez podłączany silnik elektryczny, a samo urządzenie ma postać umieszczonej w pancerzu spirali, która obracając się wewnątrz rury, rozbija znajdujące się w niej osady. W przypadku kanałów o dużych przekrojach stosuje się też czyszczenie ręczne, polegające na manualnym usuwaniu poszczególnych elementów. Metoda ta znajduje zastosowanie m.in. wówczas, gdy chodzi o zbierające się gałęzie bądź liście.

 

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

Najbardziej uniwersalną, a przy tym efektywną metodą usuwania zatorów jest zastosowanie wody pod dużym ciśnieniem. Podaje się ją elastycznymi przewodami do głowicy, która przemieszcza się wewnątrz czyszczonego odcinka za sprawą specjalnych dysz, a wydostająca się z niej woda rozbija i wypłukuje osady.