Niebezpieczeństwa wynikające z zaniedbania czyszczenia kanalizacji

Prawidłowe funkcjonowanie systemu zbierania i odprowadzania nieczystości płynnych jest ważne dla zachowania komfortu eksploatacji budynków mieszkalnych oraz użytkowych, a także dla bezpieczeństwa sanitarnego obszaru, na którym się znajdują. W celu zapobiegania tworzeniu się zatorów konieczne okaże się więc zwykle okresowe udrażnianie kanalizacji. W Łodzi szybką reakcję na zablokowanie przepływu w sieci odpływowej podejmuje firma Zakładu Usług Asenizacyjnych, która jest w stanie w krótkim czasie przywrócić pełną sprawność instalacji. Przekonajmy się, dlaczego będzie to istotne i zobaczmy, jakie technologie są wówczas używane.

 

Dlaczego czyszczenia kanalizacji jest ważne?

Trafiające do kanalizacji substancje to nie tylko typowe ścieki bytowe, ale często także inne materiały, które z uwagi na swoją charakterystykę mogą powodować częściowe lub całkowite zatykanie się rur. Do najczęściej zawężających przepływ lub powodujących zatory należą osadzające się wewnątrz rur tłuszcze, a także przylegające do nich: piasek, folie z tworzywa sztucznego, resztki organiczne czy inne rodzaje ciał stałych. Powodują one nie tylko utrudnienia w grawitacyjnym spływaniu ścieków, ale także mogą doprowadzić do jego wstrzymania, co skutkuje wybijaniem nieczystości w innych miejscach. Usuwanie tego typu wycieków oznacza wysokie koszty sprzątania oraz spore straty materialne.

 

Jak usuwa się zatory?

Pozbywanie się zbierających się złogów jest możliwe nie tylko, gdy dojdzie do wstrzymania przepływu, ale może być przeprowadzone również wówczas, kiedy ilość osadów nie jest jeszcze zbyt duża. Sposobem na uzyskanie dobrych rezultatów w stosunkowo krótkim czasie okaże się zastosowanie metody hydrodynamicznej. Polega ona na czyszczeniu kanalizacji wodą pod wysokim ciśnieniem. Woda jest wtłaczana do rur i kanałów przez przemieszczającą się w nich głowicę ze specjalnie ukierunkowanymi dyszami. Silny strumień cieczy może być wspomagany elementami mechanicznymi, np. rozbijającymi zatory ostrzami czy łańcuchami.