Jak walczyć z osadami w przepompowniach?

Nieprzyjemny zapach z toalety lub zlewu, bulgoczące odgłosy dochodzące z odpływów oraz powolne spływanie wody to jednoznaczne sygnały, że coś jest nie w porządku z przepompownią ścieków. Jedną z podstawowych przyczyn problemów jest nagromadzenie zanieczyszczeń w zbiornikach. Powstawanie osadów może być związane ze źle dobraną średnicą rurociągu w stosunku do prędkości przepływu. Jeśli materiał płynie zbyt wolno, w naturalny sposób osadza się na ściankach i dnie, a następnie twardnieje, stając się coraz trudniejszy do usunięcia. Niekiedy różnego rodzaju awarie doprowadzają do spiętrzenia się ścieków zawierających przede wszystkim tłuszcze, które są głównym źródłem odoru.

 

W jaki sposób można usunąć osady?

Regularny serwis przepompowni pozwala doprowadzić system do jego początkowego stanu, w którym skutecznie tłoczy nieczystości. Czyszczenie przepompowni za pomocą wozów asenizacyjnych i agregatów wysokociśnieniowych polega na oderwaniu złogów z dna i wszystkich ścian pompy oraz zbiornika, a następnie odprowadzeniu ich do samochodu. Po zakończeniu tego procesu można przepłukać wnętrze i ocenić stan pompy. Czasem konieczne jest udrożnienie także rur tłocznych.

 

Jak ograniczyć osadzanie się nieczystości?

Tworzenie się osadu w przepompowni jest w pewnym stopniu zjawiskiem naturalnym, dlatego okresowe czyszczenie zawartości zbiornika jest po prostu konieczne. Na tempo osadzania się nieczystości ma jednak wpływ kilka czynników, dotyczących samej budowy przepompowni. Ścieki łatwiej będą ściekały po gładkiej powierzchni elementów niż po nierównym materiale. Dno zbiornika może być także ukształtowane w taki sposób, by ograniczyć do minimum przestrzeń martwą. Zbiornik można również wyposażyć w dodatkowe urządzenia do mieszania nieczystości i spłukiwania dna.