Jakimi metodami udrażnia się rury kanalizacyjne?

Kanalizacja w budynkach odpowiada za sprawne odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych, a także niektórych sprzętów gospodarstwa domowego. W przypadku złego podłączenia lub braku sprawności przepływu w rurach może dojść do gromadzenia nieczystości w rurach ścieków. To może powodować kłopotliwe zatory uniemożliwiające korzystanie ze sprzętów w domu lub biurze. W przypadku ich stwierdzenia należy wezwać fachowców i udrożnić rury kanalizacyjne.

 

Metoda ciśnieniowa

Do udrażniania rur kanalizacyjnych w budynkach lub instalacjach zewnętrznych stosuje się kilka metod. Jedną z najczęściej wykorzystywanych jest metoda ciśnieniowa. Jak wskazuje nazwa, polega ona na usunięciu zatoru w kanalizacji przy pomocy wysokiego ciśnienia. Wykorzystuje się ją najczęściej na zewnątrz budynku, a czyszczenie kanalizacji obejmuje udrożnienie studzienki, rewizji lub szamba. Metoda ta pozwala usunąć wszystkie zabrudzenia i skutecznie udrożnić zatkaną kanalizację. Niewątpliwą zaletą jest także to, że wszystkie prace wykonywane są na zewnątrz i nie ma konieczności, aby pracownicy wchodzili do wnętrza budynku.

 

Metoda z użyciem urządzeń elektrycznych

Do urządzeń elektrycznych stosowanych do udrażniania kanalizacji zalicza się spirale. Są to specjalnie wzmacniane sprężyny, które obracają się w rurze z określoną siłą i pozwalają na skuteczne przepchanie zalegających w rurach zatorów. Dzięki udrożnieniu kanałów woda oraz inne ścieki mogą znów swobodnie przepływać. Elektryczne spirale stosuje się w budynkach użyteczności publicznej oraz w domach. Tego typu urządzenia uznawane są za najbardziej wydajne. Spirale używane są w przeciwieństwie do metody ciśnieniowej we wnętrzach budynków.