Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią rozwiązanie ekologiczne, a dodatkowo są korzystne jeśli nasza nieruchomość nie jest podłączona do sieci miejskiej. Wówczas właśnie ją możemy wybrać bowiem zamiast szamba. Jednak musimy pamiętać, że jest to cały system, który musi zostać odpowiednio uruchomiony, a także być eksploatowany we właściwy sposób, który zapewni mu pełną wydajność.

 

Co musisz wiedzieć o eksploatacji przydomowej oczyszczalni?

Usługi asenizacyjne obejmują również obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków i ich czyszczenie. Dla jej sprawności ma znaczenie już pierwszy rok użytkowania, wówczas należy wykonać kontrolę wizualną posiadanych urządzeń na drodze przepływu ścieków. Musi ona zostać przeprowadzona od wlotu do wylotu raz na 6 miesięcy przez użytkownika oczyszczalni. Gdy upłynie rok użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków, zaleca się wezwanie wozu asenizacyjnego, który opróżni osadnik z nagromadzonego osadu. Najlepiej jeśli wykonanie takich prac odbywa się zimą. Według zaleceń producentów osadniki mogą być opróżniane co maksymalnie dwa lata, jednak zdecydowanie bardziej wskazane jest, aby miało to miejsce raz na rok.

Kwestia zagospodarowania osadów leży w gestii lokalnej administracji – Zakładu Komunalnego, który zajmuje się opróżnianiem osadników z prywatnych gospodarstw. Jeśli nie ma lokalnej oczyszczalni zbiorczej, to dopuszcza się kompostowanie osadu wraz z odpadkami organicznymi pochodzącymi z domu, a także z korą, słoma czy trocinami.

 

Co jeszcze jest istotne?

Gdy osadnik zostanie oczyszczony konieczne jest przeprowadzenie płukania drenażu. Potrzebna jest woda pod ciśnieniem, a proces wykonuje się od końca studzienki rozdzielczej oraz pomiędzy studzienką rozdzielczą i osadnikiem gnilnym. Jest to zabieg profilaktyczny, prócz niego niezbędne jest regularne stosowanie biopreparatów – dzięki temu uzyskamy długoletnią drożność drenażu oraz  wydłużymy jego żywotność. Stosowanie biopreparatów powinno mieć miejsce do tygodnia lub dwóch.