Jak uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Gospodarowanie odpadami dotyczy każdego właściciela obiektu budowlanego. W sytuacji kiedy budynek użytkowany nie może zostać — z różnych przyczyn, przyłączony do sieci kanalizacyjnej, można albo wybudować własną przydomową oczyszczalnię ścieków, albo pomyśleć o budowie szamba. Dziś postaramy się pokrótce wyjaśnić jak zdobyć środki na budowę oczyszczalni? Kiedy można i skąd uzyskać dofinansowanie?

 

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to instalacja dopasowana stricte do potrzeb użytkowników danej nieruchomości, ponadto jest bezpieczna dla środowiska. W przeciwieństwie do szamb ryzyku wystąpienia skażenia gruntu, czy też wód gruntowych spada tu praktycznie do zera. Nie dość, że jest to rozwiązanie zgodne z obecnym nurtem pro eko to jest ona tania i wygodna w eksploatacji. Nie wymaga zabiegów konserwacyjnych — poza okresowym wprowadzeniem doń specjalnych bakterii i enzymów, pozwala zapomnieć o harmonogramie wywozu ścieków i ponoszenia opłat za nie. Decydując się na to rozwiązanie, można skorzystać z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Jak uzyskać dofinansowanie na oczyszczalnię?

Na budowę oczyszczalni ścieków  można skorzystać z dofinansowania w formie pożyczki, dotacji albo dotacjo-pożyczki. Zwykle środki otrzymuje się ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub funduszy strukturalnych UE. Można starać się o nią w przypadku budowy instalacji o łącznej przepustowości powyżej 10 m3/ dobę, ale nie jest to stała reguła. Każdy z urzędów WFOŚiGW ma nieco inne wymagania. Zwykle większą szansę na wypłatę środków mają te gospodarstwa, na których terenie od daty złożenia wniosku w ciągu minimum 3. lat nie przewiduje się podciągnięcia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ważne, by pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz potwierdzenie zameldowania na terenie, na którym leży budynek, a następnie projekt przydomowej oczyszczalni.