Jak zredukować fosfor w ściekach?

Ścieki są głównie mieszaniną zużytej wody (około 99%) oraz licznych substancji płynnych, stałych, gazowych, radioaktywnych, zawiesin jak również drobnoustrojów. Powstają na terenach miejskich, rolniczych,  w zakładach przemysłowych i charakteryzują się różnym stopniem zanieczyszczenia. Jednym ze związków pojawiających się w ściekach są fosforany. Skąd się biorą i czy można zredukować ich ilość?

 

Fosforany w ściekach

Fosforany, czyli związki fosforu w ściekach miejskich mogą pochodzić z wydalin ludzkich, z rozkładu związków organicznych oraz ze ścieków przemysłowych. Głównie z fabryk produkujących środki piorące, nawozy sztuczne, zapałki. Fosforany to związki nietoksyczne i nie wpływają negatywnie na pracę oczyszczalni. Jednak ich stosowanie zostało w wielu krajach zabronione. Ich obecność w wodzie może zaburzyć równowagę organizmów wodnych. Powodują gwałtowny wzrost alg, a to ma negatywny wpływ na rozwój organizmów. Większość oczyszczalni nie jest w stanie całkowicie usunąć fosforanów ze ścieków. W związku z tym część z nich kończyła w naturalnych zbiornikach wodnych.

 

Sposoby ograniczenia ilości fosforu w ściekach

Podstawowym sposobem jest zapobieganie, czyli zamiana fosforanów w proszkach do prania na inne związki, a także wyeliminowanie ich z tabletek do zmywarek. Aby wyeliminować fosfor ze ścieków, można zastosować metody biologiczne. Polegają one np. na wykorzystaniu zdolności niektórych bakterii do magazynowania w komórkach takich ilości fosforu, które przewyższają ich potrzeby fizjologiczne. Proces chemiczny polega na usuwaniu fosforu za pomocą strącania ortofosforanów zawartych w ściekach i przekształcaniu ich w formę nierozpuszczalną. Chemiczne usuwanie fosforu można podzielić na cztery podstawowe etapy, takie jak: strącanie, koagulacja, flokulacja i separacja cząstek stałych.