Jaki jest koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zagospodarowanie ścieków bytowych na terenach, które nie są skanalizowane, wymaga budowy odpowiedniej instalacji, która umożliwi ich gromadzenie i wywóz lub oczyszczanie we własnym zakresie. Zarówno obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków, jak i szamba bezodpływowego oznacza jednak pewne nakłady finansowe, podobnie jak ich budowa. Przyjrzyjmy się bliżej ich zaletom i sprawdźmy, jak rozkładają się koszty w obu przypadkach.

 

Wydatki na szambo bezodpływowe

Szambo bezodpływowe to szczelny zbiornik zakopywany w podłożu, który jest podłączony do domowej kanalizacji. Nieczystości spływają do niego grawitacyjne, wraz ze spadkiem. Szamba są oferowane jako konstrukcje betonowe, specjalnie uszczelnione masą bitumiczną lub droższe, wykonane z tworzywa. Zaletą szamb betonowych jest wysoka odporność na wypychanie i obciążenia mechaniczne, mogą więc być instalowane np. pod podjazdami. Plusem szamb plastikowych jest natomiast mniej kłopotliwy transport i montaż oraz wysoka trwałość. W obu przypadkach stosunkowo niskie nakłady na zakup oznaczają jednak konieczność płacenia za wybieranie nieczystości. Wóz asenizacyjny będzie musiał przyjeżdżać w zależności od zużycia wody i pojemności szamba raz na trzy do pięciu tygodni.

 

Koszt przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na pozbycie się szkodliwych substancji i odprowadzenie wody do gruntu. W oczyszczalniach nazywanych szambami ekologicznymi niezbędne procesy zachodzą w warunkach beztlenowych w osadniku gnilnym, a następnie z udziałem tlenu w drenażu rozsączającym. Możliwość jej wybudowania zależy jednak od poziomu wód gruntowych i warunków geologicznych. W oczyszczalni biologicznej rozkład ścieków zachodzi w trzech komorach i często jest wspomagany dodawaniem preparatów chemicznych. Ich działanie wymaga napowietrzania oraz kupowania odpowiednich środków, woda może być odprowadzana nawet do wód powierzchniowych. Oczyszczalnie są droższe niż szambo, wymagają jednak tylko usuwania powstającego osadu i czyszczenia, zwykle jedynie raz ciągu roku.