Jak czyścić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są pożytecznymi urządzeniami pozwalającymi w bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska sposób odprowadzić zanieczyszczenia ściekowe z indywidualnych gospodarstw domowych. Ponadto jest to rozwiązanie tanie w eksploatacji oraz wygodne w użytkowaniu w porównaniu, chociażby z szambem. Jednak aby oczyszczalnia taka działała dobrze i służyła przez długie lata, trzeba ją co jakiś czas konserwować i czyścić. Jak to robić?

 

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenie lub szereg urządzeń, których zadaniem jest neutralizacja ścieków wytwarzanych przez dane gospodarstwo domowe lub mniejsza grupa takich gospodarstw. Oczyszczalnia taka składa się zazwyczaj z osadnika gnilnego oraz kosza filtracyjnego. W osadniku oddziela się tak zwana frakcja stała. Cząstki stałe opadają na dno zbiornika, a pozostałe tworzą płynną zawiesinę. Już na tym etapie zachodzi znaczna część procesu filtracji. W osadniku bezustannie zachodzą procesy fermentacji i rozkładu beztlenowego. Następną częścią procesu oczyszczania jest przepompowanie wstępnie przefiltrowanej cieczy do dalszych części układu oczyszczania. Zasada dalszej filtracji zależna jest od rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone w przydomowej oczyszczalni ścieki bytowo-gospodarcze mogą zostać odprowadzone do stawu, jeziora, rowu melioracyjnego lub gruntu.

 

Czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie jest obiektem szczególnie absorbującym użytkownika, ale też nie można całkiem o niej zapomnieć. Jak to bywa w wypadku wielu innymi instalacji, także i oczyszczalnia wymaga okresowego czyszczenia i kontroli. Zacznijmy od tego, że w oczyszczalni takiej zachodzą procesy, które powodują oczyszczenie ścieków do postaci wody, która jest odprowadzana do gruntu lub do wód powierzchniowych. Mimo to w urządzeniu pozostają frakcje ścieków, które nie uległy całkowitemu rozkładowi. Dobrym przykładem tego są tłuszcze lub różne inne pochodne środków chemicznych, z których korzystamy w swoich domach. Tych pozostałości należy się pozbyć, dlatego bardzo ważne jest oczyszczenie osadnika gnilnego oraz osadnika wtórnego z nagromadzonych tam resztek i części stałych. Wybrany z osadników osad wywożony jest do utylizacji, a zajmują się tym przedsiębiorstwa dysponujące wozami asenizacyjnymi. Wystarczy zamówić taką usługę. Do tego firmy takie prowadzą pełny serwis przydomowych oczyszczalni. W jego zakres wchodzi także czyszczenie i okresowa wymiana filtrów, a także przepłukanie i wyczyszczenie pompy wchodzącej w skład systemu przepompowni. Dodatkowo podczas czyszczenia oczyszczalni sprawdza się także studnie rozdzielcze oraz drożność drenów. Tak kompleksowo i profesjonalnie wyczyszczona przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie służyć nam długie lata.