Zastosowanie kamer TV w inspekcji sieci kanalizacyjnych

Nagranie z inspekcji sieci kanalizacyjnej to jeden z elementów dokumentacji przeglądu tego typu instalacji. Dlaczego wykonuje się tego rodzaju monitoring? Dlatego, żeby poświadczyć aktualny stan kanalizacji nie tylko poprzez sporządzenie jej charakterystyki (z wszystkimi prawidłowościami i nieprawidłowościami) w formie pisemnej, ale także, by mieć dowód przygotowanego opisu w formie naocznej, który pomoże uzgodnić dokumentację pisemną z obrazem telewizyjnym. W razie potrzeby pomaga to wyjaśnić nieścisłości oraz dokonać kontroli. Dlatego też ważne jest, aby monitoring telewizyjny sieci kanalizacyjnych był dobrej jakości, pozwalającej na bezproblemowe odczytanie zapisu nagrania.

 

Dlaczego kamery TV?

Kamery telewizyjne stosuje się tak w inspekcji kanalizacji sanitarnej (doprowadzającej i odprowadzającej bieżącą wodę z mieszkania lub domu), jak i deszczowej. Podczas dokonywania przeglądu ważne jest to, aby zmonitorować każdą część kanalizacji. Kamerę do kanalizacji wpuszcza z wyciągarki zainstalowanej w fachowym samochodzie. Również za pomocą wyciągarki wyjmuje się kamerę ze studni po zakończonym przeglądzie. Kierowaniem kamerą zajmuje się operator siedzący w pomieszczeniu z pulpitem sterowniczym. Widnieje na nim podgląd na miejsce, w którym aktualnie znajduje się kamera, a także monitorowany przez kamerę obraz. Dzięki temu operator może docierać kamerą w każde miejsce kanalizacji i jest w stanie zbadać oraz wstępnie ocenić jakość rurociągów i ich połączeń.

Inspekcję telewizyjną sieci kanalizacyjnych dokonuje się zwłaszcza w dwóch przypadkach. Po pierwsze w sytuacji, w której instalacja kanalizacyjna jest nowo zamontowana i trzeba dokonać jej pełnego obrazowania po to, aby mieć z czym porównać późniejsze ewentualne zmiany czy też szkody. Po drugie w przypadku, kiedy potrzeba jest kontrola techniczna stanu kanału ‒ bądź rutynowa, bądź dokonywana w momencie podejrzenia zaistnienia jakiegoś rodzaju usterki. Dobrej jakości kamerowanie telewizyjne pozwala zlokalizować ewentualne wady oraz zanieczyszczenia.