Mechaniczne przepychanie kanalizacji. Na czym to polega?

Niedrożność kanalizacji powstaje wskutek ograniczenia przepustowości rur. Do tego rodzaju awarii dochodzi stosunkowo często. Ścieki trafiające do kanalizacji domowych, zbiorczych czy przemysłowych zawierają wiele zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, środki czystości, piasek, a nawet zanieczyszczenia stałe. Z czasem tworzy się osad na rurach, który przyczynia się do stopniowego zmniejszania średnicy rur, prowadząc do niedrożności.

Dodatkowo rury mogą zapychać się przez dostanie się do nich przedmiotów takich jak np. kamienie czy gałęzie, które stanowią zaporę dla przepływających ścieków. To wszystko może doprowadzić do poważnych awarii, których pierwszym objawem jest nieprzyjemny zapach z kanalizacji. Już na tym etapie warto skorzystać z pomocy firmy świadczącej usługi asenizacyjne, która odpowiednimi metodami udrożni rury. Jedną z takich metod jest mechaniczne przepychanie kanalizacji.

 

Specyfika udrażniania rur kanalizacyjnych metodami mechanicznymi

Mechaniczne udrażnianie rur to jedna z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych metod. Polega na wprowadzeniu do rury specjalnych przewodów, np. spirali, która toruje drogę, usuwając przeszkody i osadzające się na ścianach zanieczyszczenia. W ten sposób eliminowane są wszelkie przedmioty, które nie powinny znajdować się w kanalizacji, a jednocześnie zalegające w nich zanieczyszczenia, powodujące zatory i blokady.

Metoda mechaniczna pozwala na duży zasięg oraz dostęp do nawet najmniejszych zakamarków. To bardzo ważne szczególnie w przypadku rur kanalizacyjnych, do których dostęp jest utrudniony lub zator zrobił się daleko od miejsca dostępu.

Przepychanie kanalizacji metodą mechaniczną pozwala na zastosowanie przewodów o różnych końcówkach, dzięki czemu rury są czyszczone z trudnych osadów, a przedmioty stałe zostają usunięte. Istnieją nawet takie końcówki, które umożliwiają wycięcie wrośniętych w rurę elementów. Podczas prac z tego zakresu niejednokrotnie istnieje konieczność usunięcia korzeni czy osadzającego się kamienia w rurach o niewielkiej średnicy, co byłoby bardzo trudne z zastosowaniem innych metod.